MarcyMcChesney
Born Yesterday
2010
mixed media
24" X 24"